Wspieraj Nas razem z faniMani

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani. Zebrane środki przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Zalasewo, zakup sprzętu sportowego oraz rozwijanie Pasji Dzieci.

„Świadkowie historii" to wspólny projekt edukacyjny Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie we współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który uczniowie klas czwartych obydwu szkół realizowali w okresie od 15 września do 10 listopada br. W uroczystym otwarciu projektu wziął udział pan Marian Osada, major w stanie spoczynku, którego losy jako małego chłopca stały się punktem wyjścia dla dalszych działań dydaktyczno-wychowawczych. Z kolei podczas uroczystego podsumowania obok majora Mariana Osady wystąpił także generał Jan Podhorski, członek Szarych Szeregów, Armii Krajowej, żołnierz polskiego podziemia.

Zakończenie projektu splotło się w czasie ze Świętem Niepodległości nie bez przyczyny. Choć odzyskanie niepodległości przez Polskę kojarzone jest z zakończeniem I wojny światowej, ideą było potraktowanie tego dnia jako pretekstu do uczczenia wszystkich osób, które walczyły w imię wolności. Takim właśnie postaciom poświęcone były działania projektowe, w ramach których podczas lekcji historii uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę II wojny światowej, działalność Szarych Szeregów i żołnierzy wyklętych. Samodzielnie wykonali prace poświęcone omawianym bohaterom. Wiele z nich znalazło swoje miejsce na wystawach tematycznych w obydwu szkołach.

Na zajęciach plastycznych tworzyli symbole, które ich rówieśnicy w czasie II wojny światowej wykorzystywali w akcjach małego sabotażu. Wykonali również sylwetki harcerzy z Szarych Szeregów.

Rozwiązywali zadania wymagające współpracy, sprytu i wiedzy. Lekcje języka polskiego były pretekstem do poznawania kolejnych postaci i tworzenia map myśli poświęconych omawianym na historii zagadnieniom, podczas muzyki w szkole rozbrzmiewały pieśni patriotyczne, a w czasie wychowania fizycznego uczniowie  przechodzili musztrę wojskową. Reprezentanci klas wzięli udział w apelu pomordowanych w czasie II wojny światowej.

Wszystko po to, by rozumieć i pamiętać, bo pamięć to nasz obowiązek.

Działania projektowe zostały zaplanowane i koordynowane przez nauczycieli historii obydwu szkół – panią Joannę Szulc, która jednocześnie jest także autorką scenariusza i prezentacji multimedialnej wykorzystanej 10 listopada i pana Wojciecha Szulca. Aktywnie włączyli się nauczyciele plastyki – pani Małgorzata Marszałek, pani Emilia Menzel, poloniści – pani Marta Guner, pani Ewa Radolak i pani Dominika Furman, nauczyciele muzyki – pani Agata Domańska, pani Patrycja Borowska – Klimaszewska oraz pan Stanisław Michalski  nauczyciel wychowania fizycznego. Podziękowania należą się także pani dyrektor Beacie Hałas, za wsparcie, współudział w koordynacji i godne podjęcie zaproszonych gości, Ośrodkowi Kultury w Swarzędzu – zwłaszcza w osobie pana Mateusza Gawareckiego, który czuwał nad nagłośnieniem podczas uroczystości podsumowującej; pani Małgorzacie Danielewicz - Plucińskiej, która zaprojektowała zaproszenia i plakat promujący wydarzenie, starszemu kapralowi Krzysztofowi Laseckiemu za przeprowadzenie musztry oraz panu Mariuszowi Siebertowi członkowi Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a przede wszystkim gościom honorowym – panu generałowi Janowi Podhorskiemu i panu majorowi Marianowi Osadzie.

Słowa uznania kierujemy do uczniów, którzy wystąpili podczas zakończenia projektu – wspólny występ chóru obydwu szkół, recytatorów i prowadzących z oddziałów gimnazjalnych i tych z oddziałów szkół podstawowych na długo zapadną w pamięci wszystkich, którzy mieli okazję uczestniczyć w uroczystości. 

Wierzymy, że poza walorami edukacyjnymi projekt „Świadkowie historii" przyniósł także wymierne efekty wychowawcze i zapoczątkował długotrwałą współpracę zarówno uczniów, jak i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie.

4

Zapraszamy do galerii

Wojciech Szulc & Joanna Szulc

Od 15 września br. realizowany jest w naszej szkole projekt „Świadkowie historii".  Celem projektu jest zapoznanie uczniów klas czwartych  z tematyką II wojny światowej i początków istnienia PRL-u, wzmacnianie ich poczucia tożsamości narodowej, a także propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej.

We wrześniu podczas lekcji historii uczniowie poznali losy pięciu osób: „Zośki", „Alka", „Rudego", Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny „Inki". Każda z klas przygotowała plakaty, komiksy i prezentacje na temat wybranych bohaterów. Uczniowie wykazali się kreatywnością, solidnym przygotowaniem i talentami plastycznymi.

Talenty te  czwartoklasiści mogli  również szlifować, wykonując sylwetki harcerzy z Szarych Szeregów podczas zajęć plastyki. Zadanie to sprawdziło także ich umiejętność współpracy i planowania.

Niezapomnianą przygodą była wojskowa musztra, którą na lekcjach wychowania fizycznego przeprowadził gość - st. kpr. Krzysztof Lasecki. Uczniowie maszerowali, ćwiczyli obroty i doskonalili swoją tężyznę fizyczną. Mieli także okazję obejrzeć i  przymierzyć elementy wyposażenia wojskowego.

Już niedługo podsumowanie projektu, jednak zanim to nastąpi, nasi czwartoklasiści zmierzą się z jeszcze jednym zadaniem. Będzie ono wymagało współpracy, sprytu, zdyscyplinowania i oczywiście wiedzy. Szczegóły już wkrótce przekażą specjalnie w tym celu przeszkoleni „Zawiszacy", a wychowawcy poprowadzą swych podopiecznych ku zwycięstwu.

20171031 162941

Zapraszamy do galerii

Joanna Szulc