Wspieraj Nas razem z faniMani

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani. Zebrane środki przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Zalasewo, zakup sprzętu sportowego oraz rozwijanie Pasji Dzieci.

III Konferencja Bibliotekarzy Swarzędzkich (25.10.2017 r.) pod hasłem „Wychowanie przez czytanie” dotyczyła Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dzięki któremu biblioteka naszej szkoły wzbogaciła swój księgozbiór o pozycje książkowe za 15 tysięcy złotych – łącznie 120 tytułów.

Spotkanie miało na celu zachęcenie innych bibliotekarzy do udziału w programie ministerialnym. Omówiona została strona formalna – prezentacja multimedialna (p. H. Pietruczanis – Zarembska) i praktyczna podejmowanych działań (p. M.Grześ). Dyskusja jaka się wywiązała i emocje towarzyszące nauczycielom bibliotekarzom były bardzo gorące.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom – również tym spoza gminy – za pasję jaką kierują się w życiu zawodowym, życzliwość oraz czynny udział w spotkaniu i wskazówki jak czynić z naszej pracy przyjemność.

 Zapraszamy do galerii

Nauczyciele bibliotekarze
SP nr 2 w Zalasewie