Wspieraj Nas razem z faniMani

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani. Zebrane środki przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Zalasewo, zakup sprzętu sportowego oraz rozwijanie Pasji Dzieci.

Szanowni Państwo, Jeżeli zapisaliście dziecko na obiady, nie ma potrzeby ponawiania comiesięcznych zapisów.  Prosimy tylko o wiadomość w przypadku rezygnacji.

Cena zestawu obiadowego (zupa, drugie danie, sok) 7,50 zł. 

Całkowity koszt obiadów w maju wynosi:

  • 105 zł (14 obiadów - od 4.06 do 21.06 - w piątek 22 czerwca nie ma obiadu)

Rodziców, którzy zgłosili nieobecność dziecka na obiadach w maju prosimy o odliczenie tej kwoty w opłacie czerwcowej (liczba dni nieobecności x 7,50 zł).

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 8 czerwca br. przelewem na niżej podane konto. Brak wpłaty w wynaczonym terminie oznacza wsztrzymanie wydawania dziecku obiadów.

Nieobecność zgłaszamy do godz. 9.00 – SMS lub dzwoniąc pod nr tel. 501 188 290, wtedy odliczenie następuje od danego dnia, jeżeli później od dnia następnego.

Dodatkowe informacje:

Firma Cateringowa
Food Service
Michał Łucki
ul. Szpaków 1, Poznań
nr tel. 501 188 290

Nr konta: 28 1090 1359 0000 0001 3317 6499

Na przelewie prosimy umieścić: imię i nazwisko dziecka, klasę, termin obiadów, dopisek Zalasewo.

Dziękujemy za terminowe dokonanie wpłat.