Wspieraj Nas razem z faniMani

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani. Zebrane środki przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Zalasewo, zakup sprzętu sportowego oraz rozwijanie Pasji Dzieci.

Informacje dotyczące obiadów - czerwiec

Szanowni Państwo,

Jeżeli zapisaliście dziecko na obiady, nie ma potrzeby ponawiania comiesięcznych zapisów. Prosimy tylko o wiadomość w przypadku rezygnacji.

Cena zestawu obiadowego (zupa, drugie danie, sok) 8,00 zł.

 

Całkowity koszt obiadów w czerwcu wynosi:

96,00 zł (12 obiadów)

Rodziców, którzy zgłosili nieobecność dziecka na obiadach w maju prosimy o odliczenie tej kwoty w opłacie czerwcowej (liczba dni nieobecności x 8,00 zł).

Wpłaty ze względu na koniec roku szkolnego należy dokonać w  nieprzekraczalnym  terminie do 7 czerwca br.!!! przelewem na niżej podane konto, brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza wstrzymanie wydawania dziecku obiadów.

Odpisy za miesiąc czerwiec zostaną zwrócone na Państwa konto do 30 czerwca.

Nieobecność zgłaszamy do godz.9.00 – SMS lub dzwoniąc pod nr tel. 501 188 290, wtedy odliczenie następuje od danego dnia, jeżeli później od dnia następnego.

Dodatkowe informacje:

Firma Cateringowa
Food Service
Michał Łucki
ul. Szpaków 1, Poznań
nr tel. 501 188 290

Nr konta: 28 1090 1359 0000 0001 3317 6499

Na przelewie prosimy umieścić: imię i nazwisko dziecka, klasę, termin obiadów, dopisek Zalasewo.

Dziękujemy za terminowe dokonanie wpłat.