Wspieraj Nas razem z faniMani

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani. Zebrane środki przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Zalasewo, zakup sprzętu sportowego oraz rozwijanie Pasji Dzieci.

Szanowni Państwo,
w październiku rozpoczynają się wojewódzkie konkursy przedmiotowe.
Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi i poszerzającymi treści podstawy programowej dla szkoły podstawowej. Celem konkursów jest wspieranie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów z różnych dziedzin, rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów w sposób twórczy, wyłanianie talentów, rozbudzanie ciekawości poznawczej.

Prosimy o zapoznanie się z terminarzem i regulaminami wojewódzkich konkursów przedmiotowych, które zamieszczone są na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

  • Terminarz konkursów (zobacz)
  • Regulaminy Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego i Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego (zobacz)
  • Regulaminy konkursów przedmiotowych (zobacz)

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenie swojego udziału nauczycielom poszczególnych przedmiotów do 4 października br..

Karta zgłoszenia (zał. 1), oświadczenie (zał. 1a) i zgoda rodzica (zał. 1b) na udział dziecka w konkursie znajdują się w załącznikach do regulaminów. Wydrukowane załączniki będą przekazane uczniom przez nauczycieli uczących. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie nauczycielowi danego przedmiotu wypełnionych dokumentów na 7 dni przed planowanym terminem szkolnego stopnia konkursu.