Wspieraj Nas razem z faniMani

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani. Zebrane środki przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Zalasewo, zakup sprzętu sportowego oraz rozwijanie Pasji Dzieci.
Rozmiar liter:

Szanowni Państwo.

Przypominamy o  nadchodzącym spotkaniu w ramach projektu „Mój zawód - moja przyszłość”, które odbędzie się dnia 6.06.2019 o godzinie 18:00 w auli szkoły. Spotkanie poprowadzi Dr Magdalena Barańska. Temat spotkania będzie dotyczył metod wspierania dzieci w wyborze kolejnej szkoły. Adresatami spotkania są  rodzice uczniów klas 7.

Organizatorami programu  są Gmina Swarzędz w partnerstwie z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Powiatem Poznańskim.

6.06

Rozmiar liter:

Szanowni Państwo.

Pragniemy poinformować, że w dniu jutrzejszym (7.10) rozpoczynają się indywidualne konsultacje uczniów w ramach doradztwa zawodowego (Projekt „Mój zawód , moja przyszłość). Kolejna data spotkań doradcy zawodowego z uczniami : 10.01.2019.

Czas trwania indywidualnych konsultacji : pół godziny.

Miejsce : czytelnia (biblioteka szkolna).

Uczniowie osobiście są zapisywani na powyższe konsultacje, otrzymując dokładną datę oraz godzinę spotkania.

Dodatkowo Państwo otrzymujecie informację od szkolnego opiekuna projektu przez e dziennik.

Uczniowie biorący udział w indywidualnych konsultacjach, to osoby chętne, które zgłosiły się do udziału w projekcie.

Kolejne dwa terminy spotkań z doradcą zawodowym zostaną wyznaczone po feriach zimowych- do tych uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych zostanie jeszcze rozesłana informacja, po feriach zimowych.

 

Anna Kaliszan
Szkolny opiekun projektu

Rozmiar liter:

Szanowni Rodzice.
Rozpoczynamy rekrutację na warsztaty w ramach II edycji projektu "Mój zawód – moja przyszłość".

Kilka istotnych informacji:

  • Warsztaty rozpoczną się po feriach i przeznaczone są dla uczniów klas VII.
  • Warsztaty są finansowane przez Gminę Swarzędz.
  • Warsztaty będą odbywały się w ZS1 i w ZS2 w Swarzędzu najwcześniej od godziny 15:00 i ewentualnie w soboty przed południem.
  • Warsztaty będą prowadzone przez nauczycieli ZS1 i ZS2 (pomocy będą udzielali starsi uczniowie tych szkół).
  • Każdy uczeń może uczestniczyć w maksymalnie 3 warsztatach.

Uczeń, który zapisze się na warsztaty:

  • zobowiązany jest do uczestnictwa w warsztatach
  • jeśli nie może uczestniczyć z powodu np. choroby lub innych zdarzeń losowych - konieczna jest uprzednia informacja

Uczniowie od wtorku (27.11.2018) mają możliwość zgłaszania się po formularze rekrutacyjne (deklaracja uczestnictwa, karta zgłoszenia ucznia, oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na samodzielny dojazd oraz powrót) , które wypełnione , podpisane przez Państwa - rodziców / prawnych opiekunów , zwracają do dnia 10.12.2018 .

Warsztaty :
ekonomia, hotelarstwo, gastronomia, informatyka, logistyka, automatyka przemysłowa, machatronika, energetyka odnawialna, profil humanistyczny, profil ekonomiczny, profil policyjny

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki warsztatów dostępne są u pedagoga szkolnego - Anny Kaliszan.

Po przeprowadzonej rekrutacji, otrzymacie Państwo informację prze e dziennik (rodzice uczniów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach).

Z poważaniem,
Anna Kaliszan
szkolny koordynator projektu

Rozmiar liter:

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że kontynuowana jest I edycja projektu „Mój zawód , moja przyszłość”. Przewidziana została organizacja wyjazdów na UAM, do poszczególnych zakładów pracy oraz indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów, które będzie odbywać się w szkole (uczniowie klas VIII).

Zakłady pracy, które odwiedzane są przez naszych uczniów, to między innymi: Fabryka Armatur, Utal, Volkswagen, Twining, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Jarosława Dąbrowskiego w Kruszewni, Zakład Mechaniki Maszyn METEX, IPS TABOR, Solaris, SKF, Imperial Logistics.

Dodatkowo dla klas VII przewidziane są lekcje ze studentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz warsztaty w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 (II semestr roku szkolnego 2018/2019). Zajęcia warsztatowe, będą odbywać się w odpowiednio wyposażonych pracowniach technicznych, w formie: prelekcji, pokazów i zajęć praktycznych. Uczestnikami warsztatów będą tylko zakwalifikowani uczestnicy Projektu.

O wszystkich szczegółach dotyczących rekrutacji, poszczególnych wyjazdów do zakładów pracy, indywidualnych konsultacji, będą Państwo na bieżąco informowani przez e – dziennik .

Z poważaniem,

Anna Kaliszan
koordynator doradztwa zawodowego
pedagog szkolny

Rozmiar liter:

Rozpoczynamy rekrutację w ramach doradztwa zawodowego, do zajęć warsztatowych (Projekt "Mój zawód, moja przyszłość"), jakie odbędą się w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu. Celem Projektu jest pomoc młodym ludziom w wyborze ścieżki zawodowej w oparciu o własne predyspozycje zawodowe i umiejętności, a także możliwości edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych mieszczących się na terenie Miasta Swarzędz. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w odpowiednio wyposażonych pracowniach technicznych, w formie: prelekcji, pokazów i zajęć praktycznych. Uczestnikami warsztatów będą tylko zakwalifikowani uczestnicy Projektu. Szczegółowe informacje: terminy i ilość warsztatów oraz lista uczestników - zostaną przekazane po przeprowadzonej rekrutacji.

Rekrutacja: uczniowie otrzymali karty zgłoszenia, które należy wypełnić wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi

Termin oddania wypełnionych kart zgłoszeniowych: piątek 23.03 (ostateczny termin)

Załącznik: w załączniku zawarta jest szczegółowa informacja dotycząca przebiegu i tematyki warsztatów (pobierz)

 

W ramach projektu „Mój Zawód - Moja Przyszłość" rozpoczynamy zajęcia doradcze z uczniami. W pierwszej kolejności będą to zajęcia realizowane przez studentów doradztwa zawodowego i personalnego z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci - pod merytoryczną opieką dr hab. Małgorzaty Rosalskiej, dr Magdaleny Barańskiej oraz dr Anny Wawrzonek zrealizują w każdej 7 klasie, zajęcia na temat „Co mi jest potrzebne, aby dobrze wybrać zawód?"

Termin obowiązkowych zajęć, w ramach przedmiotu doradztwa zawodowego: 26.03.2018, g. 14:00 (rekolekcje). Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie.

twoj zawod moja przyszlosc

Anna Kaliszan
koordynator doradztwa zawodowego
pedagog szkolny