Wspieraj Nas razem z faniMani

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani. Zebrane środki przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Zalasewo, zakup sprzętu sportowego oraz rozwijanie Pasji Dzieci.

Szanowni Państwo !
Wolontariat szkolny oraz świetlica szkolna organizuje w szkole projekt związany z kampanią Polskiej Akcji Humanitarnej – „Niosę Pomoc”. Naszym celem było propagowanie idei wolontariatu oraz uwrażliwianie na potrzeby innych. Pierwsze zajęcia edukacyjne dotyczyły akcji : „Studnia dla Południa”. Rozmawialiśmy na tematy związane z „prawem do wody” oraz tym jakie znaczenie pełni ona w życiu człowieka. Uczniowie dowiedzieli się , że w krajach globalnego Południa wprowadzane są rozwiązania mające na celu pozytywne wykorzystanie warunków pogodowych, w celu zapewnienia stałego dostępu do wody. Zajęcia zostały uwieńczone kreatywnymi pracami plastycznymi. Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją… A Jak wyglądałoby Twoje życie gdybyś nie miał dostępu do wody? Co uległo by zmianie? Na te i wiele innych pytań odpowiedzieli już uczniowie naszej szkoły.

„Nieśmy razem moc pomagania” !!

Anna Kaliszan
Emilia Kowalska

Szanowni Państwo!

Szkolne Koło Wolontariatu oraz świetlica szkolna organizuje projekt szkolny, związany z kampanią Polskiej Akcji Humanitarnej- „Niosę Pomoc”.

Celem przyświecającym nam, pedagogom, jest propagowanie idei wolontariatu, rozwijanie empatii i tolerancji, uwrażliwianie na potrzeby innych. Przyłączenie się do kampanii pomoże uczniom zdobyć i przybliżyć tematy związane z pomocą humanitarną oraz ludźmi potrzebującymi takiego wsparcia.

Zagadnienia będą realizowane w formie zajęć edukacyjnych, podzielonych na 5 akcji:

  1. Akcja Edukacja
  2. Zróbmy pokój
  3. Świat bez głodu
  4. Studnia dla Południa
  5. Zamiast Kwiatka niosę pomoc

Uczniowie dowiedzą się m.in. czym jest kryzys humanitarny i w jaki sposób nieść mądrą oraz skuteczną pomoc. Poznają również miejsca, w których Polska Akcja Humanitarna (PAH) prowadzi misje.

pah strona

 „Razem nieśmy moc pomagania”!!

Anna Kaliszan
Ewa Olejnik
Emilia Kowalska