Wspieraj Nas razem z faniMani

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani. Zebrane środki przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Zalasewo, zakup sprzętu sportowego oraz rozwijanie Pasji Dzieci.
Rozmiar liter:

Nasza placówka bierze udział w bezpłatnym programie „Świadomość Procentuje”. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Fundację World Healthy Living Foundation. Program ma na celu edukację i wsparcie nowego pokolenia w zakresie zdrowia mentalnego i fizycznego stwarzając jednocześnie przestrzeń do rozwoju dla nauczycieli i rodziców.

Podczas realizacji projektu uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udział w cyklu spotkań prowadzonych przez Ekspertów, takich jak Michał Zawadka - ekspert rozwoju mentalnego młodych ludzi i rodzin czy Anna Wróbel - dyplomowany psychodietetyk. Uczniowie dowiedzą się, jak uwolnić swój potencjał, jak zbudować poczucie własnej wartości oraz jak troszczyć się o siebie i swój organizm. Zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów do refleksji oraz sprzyjający odkrywaniu ich mocnych stron i rozwijaniu zainteresowań. Co więcej, program „Świadomość Procentuje” obejmuje nie tylko rozwój dzieci i młodzieży, odbędą się również zajęcia dedykowane dla nauczycieli, rodziców i opiekunów.

Realizacja programu rozpocznie się w marcu 2022 i potrwa 3 miesiące, a uczniowie wezmą udział w kilku dedykowanych spotkaniach. Projekt odbędzie się w formie online.

Szczegółowe informacje o programie „Świadomość Procentuje” oraz informacje o zapisach indywidualnych dla rodziców i nauczycieli (zobacz)

Harmonogram (zobacz)


Koordynator programu: Katarzyna Czajkowska

Rozmiar liter:

Międzynarodowy Projekt Emocja, skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Proponowany projekt zakłada pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujące rozmowę o uniwersalnych wartościach.

Projekt trwa od 10 września 2021 roku do 20 czerwca 2022 roku

5 razy do roku nauczyciele klas I-III, którzy biorą udział w projekcie skupiają się na nauczaniu jednej wartości zgodnie z harmonogramem projektu.

 • wrzesień – październik Kraina Kreatywności
 • listopad-grudzień Kraina Wyobraźni
 • styczeń-luty Kraina Mocy Słów
 • marzec-kwiecień Kraina Empatii
 • maj – czerwiec Kraina Odwagi

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży.
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
 • Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
 • Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
 • Eliminowanie zachowań agresywnych.

252375293 232972452101737 5387582073886904530 n

  

Rozmiar liter:

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy zatacza koło i wraca do nas”.
Flora Edwards

Szanowni Rodzice!
Pragniemy Państwu przedstawić innowację pedagogiczną pt."Pomocna dłoń", która będzie realizowana w II półroczu w świetlicy szkolnej. Głównym założeniem innowacji jest rozwijanie umiejętności niesienia pomocy innym oraz  pozytywnych wartości, takich jak: troskliwość, sprawiedliwość, odpowiedzialności. Nasze obserwacje pokazały że wśród uczniów  starszych klas tkwi potencjał, którym mogą dzielić się młodszymi. Chętnych wolontariuszy klas IV-VIII prosimy o wypełnienie ankiet, które pozwolą na bliższe poznanie zainteresowań i zdolności uczniów. Oddanie uzupełnionej ankiety nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do programu ze względu na konieczność trafnego połączenie dzieci młodszych z starszymi.

(zobacz innowację)

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorów innowacji:
Paulina Jaśkowiak oraz Emilia Kowalska - Szuniewicz

Rozmiar liter:

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla wychowanków świetlicy szkolnej
"Dzieci dla Niepodległej"

plastyka konkurs

Regulamin konkursu (zobacz)

 

Laureaci konkursu plastycznego: " Dzieci dla Niepodległej":

 • I miejsce - J. Kamińska
 • II miejsce - D. Motyliński
 • III miejsce - Z. Michalska

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, życząc sukcesów w kolejnych konkursach.                                                            

Wychowawcy świetlicy

Rozmiar liter:

zakonczenie2Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom szkoły
życzymy radosnych i bezpiecznych wakacji.

Rozmiar liter:
 

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie, ul. Jana Heweliusza 26, 62-020 Zalasewo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spzalasewo.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki zamieszczone na stronie internetowej posiadają opis alternatywny w znaczniku alt

Wyłączenia

 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Hałas.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 61 226 32 32

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie
 • Adres: ul. Jana Heweliusza 26, 62-020 Zalasewo
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 61 226 32 32

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku jest przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Wejścia są z poziomu gruntu.

Miejsce Obsługi Interesanta znajduje się na parterze.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

Budynek jest piętrowy, ale posiada windę.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a.

Inne informacje i oświadczenia

Nowe dokumenty przygotowywane będą zgodnie z dostępnością cyfrową. Dokumenty, które nie spełniają wymagań będą poprawiane w miarę możliwości.

Rozmiar liter:

dzieci1

Wszystkim Dzieciom tym Małym i tym Dużym z okazji Ich Święta życzymy radości i uśmiechu.

Rozmiar liter:

Drodzy Uczniowie,
Od następnego  tygodnia (7 grudnia) istnieje możliwość skorzystania z konsultacji z wyznaczonych przedmiotów egzaminacyjnych. Należy skontaktować się z nauczycielem przez platformę Teams i potwierdzić udział w konsultacjach w wyznaczonym terminie. Rodzice przez e- dziennik wyrażają zgodę na udział dziecka w konsultacjach.  

konsultacje

Rozmiar liter:

Opowieść ta zaczyna się zwyczajnie.

Było miejsce, jakich tysiące, był czas i ...

Od tego momentu wszystko potoczyło się błyskawicznie, z zaangażowaniem wielu ludzi, z ich determinacją i wiarą, że tworzą coś niezwykłego.
I tak, wśród pól, powstała nasza Szkoła Podstawowa w Zalasewie. Piękna, żółto – grafitowa, przykuwa wzrok już z daleka.
Otoczenie szkoły tworzy kompleks boisk szkolno – sportowych, z boiskiem do gry w piłkę nożną, boiskiem do siatkówki, bieżnią, dwoma placami zabaw dla najmłodszych dzieci. Nasycenie kolorów, różnorodność kształtów i realizacja projektów z pewnością zachwyci naszych uczniów i ich rodziców.

Wchodzimy do szkoły głównym wejściem, od strony ulicy Planetarnej. Z lewej strony dyżurka i uśmiechnięte panie woźne.
Skręcamy w lewo i znajdujemy się przed szkolną świetlicą niezwykłych rozmiarów.
Już wkrótce wypełni ją uczniowski gwar. Dalej korytarz prowadzi nas w głąb szkoły, mijamy sekretariat, gabinety dyrektora i wicedyrektora szkoły, pielęgniarki, pedagoga i logopedy.
Wzdłuż długiego korytarza rozmieszczone są sale lekcyjne i biblioteka z czytelnią.

W taki sposób, idąc dalej, zatoczymy koło, na pierwszym i na drugim piętrze budynku. Labirynt to tylko pozorny, ponieważ środek jego zajmuje sala gimnastyczna z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Jedna ze ścian stanowi dzieło sztuki w modernistycznym wydaniu – to ścianka wspinaczkowa z wszelkimi możliwymi stopniami trudności. Trybuny na 1000 osób zapraszają wszystkich entuzjastów sportu.
Tuż obok sali gimnastycznej znajduje się aula – amfiteatralna sala audiowizualna, przeznaczona dla 300 osobowej widowni. Tutaj rozgrywać się będą wszystkie ważne dla szkoły i gminy Swarzędz wydarzenia.

Najmłodszych z pewnością zainteresuje Ogród na Niepogodę. Przyciąga wzrok kolorami i kusi do zabawy każdego, kto znajdzie się w centralnej części szkoły. Ulubioną zabawą z pewnością okaże się leżenie w kulkowym basenie i obserwacja przepływających na niebie chmur.


Zapraszamy.

Rozmiar liter:

Szkoła Podstawowa w Zalasewie

Zalasewo, ul. Jana Heweliusza 26
62-020 Swarzędz

(dojazd ulicą Planetarną)

tel. 61 226 32 32

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jak do nas dojechać?

Samochodem: ulicą Planetarną, parking od strony ulicy Jana Heweliusza
Autobusem: liniami S-4, S-9, S-11 i 55.

Rozmiar liter:

Nasza szkoła jest w Zalasewie.