Wspieraj Nas razem z faniMani

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani. Zebrane środki przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Zalasewo, zakup sprzętu sportowego oraz rozwijanie Pasji Dzieci.

Składka na RR obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 wynosi:

50zł na każdą rodzinę, której dziecko (dzieci) uczęszczają do szkoły SP nr 2 w Zalasewie

Wpłat można dokonywać:

  • Wpłaty indywidualne przelewem na rachunek RR podając w tytule przelewu: klasę oraz imię i nazwisko dziecka
  • Wpłaty zbiorcze dokonywane przez skarbników trójek klasowych lub wychowawców klas w gotówce bezpośrednio skarbnikowi RR albo przelewem rachunek RR

Rachunek Rady Rodziców: 15 1020 4027 0000 1102 1328 0575 PKO BP 1 o. Poznań

Wpłaty od klas proszę dokonywać z dopiskiem: wpłata na Radę Rodziców, klasa....