Rozmiar liter:

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie w roku szkolnym 2021/2022:

 • Przewodnicząca -  Katarzyna Adamiak
 • Zastępca  -  Marlena Gabska
 • Skarbnik - Agnieszka Klinge
 • Sekretarz - Andżelika Przybył

Członkowie prezydium:

 • Ewelina Bogacka
 • Paulina Dorabialska
 • Katarzyna Kopczyńska
 • Anna Tomczak
 • Malwina Krawczek

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

 • Marek Błachnio - przewodniczący
 • Anna Komisarczyk
 • Piotr Kaźmierczak

 

Harmonogramu spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 • 2.12 (czwartek) g. 18:00 - odwołane
 • 7.12 (wtorek) g. 18:00
 • 10.01 (poniedziałek) g. 18:00
 • 1.02 (wtorek) g. 18:00 - przeniesione na 4.02 (piątek) g. 18:00
 • 2.03 (środa) g. 18:00
 • 7.04 (czwartek) g. 18:00
 • 9.05 (poniedziałek) g. 18:00
 • 2.06 (czwartek) g. 18:00

kontakt

 

 

 

 

 

 

 

Profil Rady Rodziców: Facebook (zobacz)