DYREKTOR
mgr Beata Hałas

nauczyciel języka angielskiego
dyżur dla rodziców: wtorek godz. 15.00 - 16.30

  

WICEDYREKTOR
mgr Ewa Idziak

nauczyciel języka polskiego
dyżur dla rodziców: poniedziałek 15.00 - 16.30

 

WICEDYREKTOR
mgr Beata Gizelska

nauczyciel języka niemieckiego
dyżur dla rodziców: czwartek 15.00 - 16.30