Wspieraj Nas razem z faniMani

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani. Zebrane środki przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Zalasewo, zakup sprzętu sportowego oraz rozwijanie Pasji Dzieci.

Rozmiar liter:

Celem szkolnego wolontariatu jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka, wykształcenie w nich postawy tolerancji, empatii i bezinteresownej pomocy.

Mottem do działania będą słowa Św. Matki Teresy z Kalkuty:

„Nie możemy robić rzeczy wielkich, ale możemy robić rzeczy małe z wielką miłością”.

Plan działań szkolnego wolontriatu w roku szkolnym 2019/2020 (zobacz)