Rozmiar liter:

zebraniaKlasa IIa - 2.02.2022 r. (środa) godz. 17:30

Klasa IId - 4.02.2022 r. (piątek) godz. 18:00