Szukaj

Szkolny konkurs ”Spelling Master”

SZKOLNY KONKURS LITEROWANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM – ”Spelling Master

25 października 2016 r.

 

Regulamin konkursu:

I Cele konkursu:

 1. Doskonalenie umiejętności językowej, jaką jest literowanie. Spelling
 2. Poszerzanie angielskiego słownictwa.
 3. Utrwalenie znajomości alfabetu brytyjskiego.
 4. Zwrócenie uwagi na rolę poprawności językowej.
 5. Motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo.
 6. Rozwijanie zainteresowania językiem angielskim.

II Adresaci konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III.

III Organizator:

 1. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli języka angielskiego.

IV Przebieg konkursu:

 1. Kolejność uczestników wyznacza losowanie przeprowadzone na początku konkursu.
 2. Uczniowie uczestniczą w czterech konkurencjach, w których sprawdzają swoje umiejętności literowania przeczytanych słów:
 • cztero- (I konkurencja)
 • sześcio- (II konkurencja)
 • ośmio- (III konkurencja)
 • dziesięcio – literowych  (IV konkurencja)
 1. Prowadzący wyświetla uczestnikom na tablicy interaktywnej wcześniej przygotowane wyrazy. Po dwukrotnym przeczytaniu przez nauczyciela, uczestnik literuje wyraz w języku angielskim. Uczestnik ma nie więcej niż 3 sekundy na zastanowienie się nad literą. Po prawidłowym przeliterowaniu uczeń przechodzi do kolejnego etapu.
 2. W literowaniu liczy się pierwsza wypowiedziana głoska. Każda pomyłka skutkuje niezaliczeniem zadania.
 3. Tytuł zwycięzcy konkursu – „Spelling Master” otrzymuje uczestnik, który poprawnie przeliteruje słowa ze wszystkich konkurencji. 

V Kryteria oceny:

 1. Jury konkursowe, w skład którego wchodzą nauczyciele języka angielskiego, dokona oceny według następującego kryterium:
 • prawidłowość przeliterowania słów na podstawie alfabetu brytyjskiego.
 1. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu i podane na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczeń/Uczniowie, którzy ukończył/li cztery konkurencje uzyskują tytuł „Spelling Master” – „Mistrz Literowania”.
 3. Zwycięzcy otrzymają dyplom z tytułem „Spelling Master”.

VI Termin i zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 18 października 2016r. u nauczycieli języka angielskiego klas III.
 2. Każdy zgłoszony uczeń otrzyma tydzień przed konkursem listę obowiązującego słownictwa (tj. 18.10.2016r.). Zakres słownictwa zostanie wysłany drogą mailową.
 3. Konkurs odbędzie się dnia 25 października 2016r.,  godz. 14:30,  sala 13.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu dnia 25 października 2016 roku.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Zespół nauczycieli języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zalasewie

spelling1