Szukaj
ESA świętuje Dzień Czystego powietrza (zobacz)

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do programu ESA (Edukacyjna Sieć Antysmogowa). Jest to program informacyjny realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Celem programu jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla naszego zdrowia. Ogromny wpływ na jakość powietrza mają codzienne działania człowieka.

W ramach projektu ESA, w naszej szkole, zostały zainstalowane mierniki jakości powietrza, a nauczyciele wyposażeni w niezbędną wiedzę i materiały dydaktyczne realizują działania edukacyjne podczas zajęć z uczniami. Zachęcamy rodziców do obejrzenia krótkiego filmu edukacyjnego i włączenia się w działania na rzecz czystego powietrza (zobacz) Magdalena Bielewicz