Szukaj

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

amwesolowska38

,,Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”
– Janusz Korczak –

 

„Razem tworzymy bezpieczną rzeczywistość”

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

 

Dnia 4 marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalasewie wzięli udział w niezwykłej lekcji, pełnej niezapomnianych wrażeń, poszerzającej naszą wiedzę, którą przeprowadziła – sędzia w stanie spoczynku -Anna Maria Wesołowska.

Tego dnia o godz. 10.30 społeczność szkolna przywitała honorowego gościa. przedstawieniem Blaski i cienie Internetu, przygotowanym przez uczniów koła teatralnego Skrzaty zza lasu.
Sędzia Anna Maria Wesołowska w swoim wystąpieniu przybliżyła współczesne zagrożenia, jakie mogą spotkać dzieci i młodzież, omówiła kwestie związane z negatywnymi zachowaniami młodych ludzi, zwróciła uwagę na konsekwencje, które mogą za sobą pociągnąć. Mówiła o przemocy, agresji, zagrożeniach płynących z Internetu (cyberprzemoc, uzależnienia, grooming), skutkach prawnych. Opowiedziała o wielu sytuacjach, z jakimi spotkała się w swojej pracy zawodowej, zachęcała uczniów do aktywnego włączania się w edukację prawną poprzez tworzenie w szkołach ,,skrzynek korczakowskich” oraz tzw. „kącików prawnych” z informacjami prawnymi odnoszącymi się do życia młodych ludzi i ich rodzin. Uczniowie mieli okazję przymierzyć togę sędziowską i wziąć do ręki łańcuch sędziowski. Potem nadszedł czas na zadawanie pytań, otrzymanie autografu oraz zrobienia z gościem pamiątkowego zdjęcia. Na zakończenie spotkania przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w imieniu wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Zalasewie podziękowali szacownemu gościowi za ciekawą prelekcje i poprosili o wpis do księgi pamiątkowej, i podpisanie zdjęcia do galerii honorowych gości naszej szkoły.

O godz. 14.30 odbyło się spotkanie z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym. Tematem przewodnim spotkania były sposoby szybkiej i skutecznej akcji profesjonalistów na współczesne zagrożenia. Była to dobra okazja uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania, które wpisują się w sytuacje zespołu klasowego.

W godzinach popołudniowych w spotkaniu z Panią sędzią uczestniczyli rodzice, opiekunowie prawni dzieci i młodzieży, przewodnicząca Rady Rodziców, pani Agnieszka Podgórska, burmistrz Marian Szkudlarek. Pani sędzia w swoim wystąpieniu szczególną uwagę poświęciła kwestiom dotyczącym ochrony młodego pokolenia przed przemocą i konfliktami z prawem.
Dziękujemy dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej pani Annie Rendzie za pomoc i współorganizację spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską.

Koordynator
Beata Ruminkiewicz