Szukaj

Rodzinny konkurs na Palmę Wielkanocną

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

Kultywowanie pięknych, ludowych zwyczajów to nasz obowiązek.

1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu na wykonanie Palmy Wielkanocnej jest Szkoła Podstawowa w Zalasewie
ul. Jana Heweliusza 26, 62-020 Swarzędz.

2. Celem konkursu jest:
• popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą,
• pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej,
• stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci i rodziców własnych pomysłów i technik wykonania palmy wielkanocnej oraz form jej zdobienia,
• rozbudzanie inwencji twórczej,
• przekaz wartości i tradycji w rodzinie.

3. Zadanie konkursowe:
W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalasewie wraz z członkami rodziny. Zespół rodzinny wykonuje jedną tradycyjną palmę wielkanocną.
TECHNIKA WYKONANIA: dowolna (preferowane materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, bibuła, wstążka, wydmuszki itp.)


4. Ocena prac:
• do konkursu nie zostaną dopuszczone prace niewykonane własnoręcznie i zawierające gotowe elementy,
• wszystkie prace zostaną oznaczone numerami i wyeksponowane w Szkole Podstawowej w Zalasewie. Oceny prac w dniach 21 – 22.03.2016r. dokona jury w składzie: dyrektor Beata Hałas, wicedyrektor Ewa Idziak, Hanna Pietruczanis – Zarembska, Katarzyna Golda – Wojtkowiak, Magdalena Bielewicz, Anita Bartoszek, Beata Ruminkiewicz i Emilia Menzel,
• prace, które otrzymają najwięcej głosów, zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach: 0-3 (I, II, III miejsce) i 4-5 (I, II, III miejsce). Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

5. Kryteria oceny prac:
Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę:
• pomysłowość i inwencję twórczą uczestników,
• dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
• walory artystyczne i estetyczne,
• własny wkład pracy.


6. Miejsce i termin składanie prac:
• prace powinny być oznaczone metryczką przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje: imiona i nazwiska twórców palmy, klasę,
• dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ekspozycję prac i podanie danych osobowych twórców na stronie internetowej szkoły,
• prace należy dostarczyć do dnia 14.03.2016 r. do sali nr 6.

Serdecznie zapraszamy.