Szukaj

Świetlica szkolna

Świetlica zapewnia opiekę uczniom od poniedziałku do piątku:
– od godz. 6:30 – 8:00,
– od godz. 11:35 – 17:00.

Regulamin świetlicy

 

Utworzono dwie grupy uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Jedna grupa to uczniowie klas I i część oddziału przedszkolnego. Dzieci po zajęciach lekcyjnych do 15. 30 będą przebywać zawsze w tych samych salach na parterze przy wejściu A. Ta także znajdują się szatnie świetlicowe dla tej grupy.

Druga grupa to uczniowie klas II, III, IV, V i część oddziału przedszkolnego, którzy do godz. 15.30 będą przebywać w świetlicy głównej oraz w salach na piętrze. Dzieci z drugiej grupy korzystają z szatni świetlicowej lub klasowej.
Po godz. 15.30 zajęcia dla wszystkich uczniów z obu grup będą prowadzone w świetlicy głównej.

ODBIÓR DZIECI
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i uwzględniając Państwa sugestie wyznaczono STREFĘ RODZICA – hol przy portierni wejście A.
Do godz. 15.30 rodzice lub opiekunowie odbierający dziecko proszeni są o zgłoszenie w portierni i okazanie identyfikatora. Dziecko przygotowane do wyjścia zostanie przyprowadzone do Strefy Rodzica.
Po godz. 15.30 dzieci odbierane są ze świetlicy głównej.
Rano od godz. 6.30 dzieci przebywają w świetlicy głównej.