Szukaj

5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandra Doby w Zalasewie od pięciu lat prężnie działa Szkolne Koło Wolontariatu. Co to jest wolontariat?

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Szkolny Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Mottem Szkolnego Koła Wolontariatu są słowa Jana Pawła II:
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest:
1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz możliwościami organizowania wolontariatu;
2) budowanie twórczej atmosfery w szkole;
3) pobudzanie aktywności społecznej oraz kreowanie postaw altruistycznych;
4) rozwijanie postawy życzliwości oraz zaangażowania;
5) włączanie uczniów do bezinteresownych działań;
6) budowanie cech takich jak: tolerancyjność, empatia, wrażliwość;
7) budowanie wiedzy na temat istotnych problemów społecznych;
8) rozwijanie twórczości uczniów i kreatywnego myślenia;
9) rozwijanie umiejętności manualnych;
10) kształtowanie dojrzałych postaw moralnych i społecznych.

Szkolne koło wolontariatu współpracuje z różnymi fundacjami, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem szkolnym i lokalnym.

Za aktywną działalność w SZKOLNYM KOLE WOLONTARIATU w klasie VII i VIII uczeń otrzymuje wpis na świadectwie o wolontariacie szkolnym oraz zaświadczenie o zrealizowanych akcjach, udziale w różnych przedsięwzięciach, dzięki czemu uzyskuje dodatkowe 3 punkty do rekrutacji, do szkoły ponadpodstawowej.

Obecnie w Szkolnym Klubie Wolontariatu aktywnie działa 180 wolontariuszy z klas VII i VIII. Udało nam się od września zrealizować następujące akcje:

Wrzesień

Akcja „Sprzątanie Świata- POLSKA.
Celem akcji było zwrócenie uwagi na ekologię i porządek w najbliższej okolicy. Uczniowie sprzątali śmieci w
lesie, na osiedlach, placach zabaw, skwerkach zieleni. Ilość śmieci w niektórych miejscach była ogromna  i innych miejscach sytuacja była trochę lepsza. Uczniowie „Sprzątając świat” pamiętali o segregowaniu odpadów.

Współpraca z poznańską Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio akcja „Opatrunek na ratunek”zobacz
Celem akcji była pomoc szpitalom w biednych państwach Afryki. Zebrane materiały: gazy jałowe, plastry, kompresy, bandaże, rękawice jednorazowe i chirurgiczne oraz różnego rodzaju maści (cynkowe, ichtiolowe, Sudocrem, Tribiotic) zostały przekazane do poznańskiej fundacji.

Wolontariat sportowy “XVII Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia”

Październik

V edycja charytatywnego biegu „BIEG MOTYLI” na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu. Naszą Szkołę reprezentowało 50 osób: uczniów i rodziców.
Wspólnym działaniem 1000 biegaczy udało  się uczynić wiele dobra dla Pacjentów Hospicjum Palium. Podczas Biegu zebrano niecałe 8 000 zł, co w połączeniu z darowiznami od uczestników dało prawie 50 000 !!! Kwota ta posłużyła do zakupu sprzętu do fizjoterapii dla Pacjentów borykających się z problemem obrzęku limfatycznego – sprzętu niezbędnego do poprawy jakości ich życia.

Relacja z biegu – zobacz

Zbiórka margaryny do smarowania kanapek dla osób ubogich i bezdomnych, współpraca z Siostrami Elżbietankami z ul. Łąkowej i Siostrami Albertynkami z ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu.

4 października – Światowy Dzień Ochrony Zwierząt. Wolontariusze zebrali dary dla Schroniska dla zwierząt w Skałowie: karmę, koce, zabawki dla zwierząt, miski, legowiska.

„Kasztanobranie” – pomagamy świetlicy szkolnej. Łącznie udało się zebrać 1145 kg kasztanów z czego około 450 kg zebrali wolontariusze z klas VII i VIII. Kasztany zostały sprzedane, a za zebrane pieniądze zostały zakupione materiały plastyczne oraz różne gry do świetlicy szkolnej.

Listopad

„Pamiętając o zapomnianych” porządkowanie opuszczonych grobów, zapalenie zniczy.

Udział w akcji „Zapal znicz pamięci” oraz w akcji „Pamiętając o bohaterach, patriotach, Wielkich Polakach”.

21 listopada „Światowy Dzień Życzliwości” . Uczniowie wysłuchali krótkiej audycji przez radiowęzeł szkolny z okazji Dnia Życzliwości i każdy uczeń otrzymał naklejkę z pogodną minką.  Tego dnia warto uwierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane pokłady dobra i – tak na próbę – okazać komuś bezinteresowną życzliwość. Tym bardziej, że w tej akurat kwestii naukowcy nie mają wątpliwości: bycie miłym, okazywanie dobra, rozbudzanie u siebie życzliwości wobec innych ma moc uszczęśliwiania – nie tylko obdarowanego życzliwością, ale przede wszystkim tego, który ją okazuje. Tak naprawdę każdy dzień powinien być pełen życzliwości, uśmiechu i wzajemnej sympatii, a nie tylko jeden kalendarzowy. Uprzejmość, życzliwość i uśmiech są zawsze na miejscu.

„Pomagamy Ukrainie” celem akcji była zbiórka konserw, baterii, materiałów opatrunkowych, kocy termicznych. Dary z Naszej Szkoły zostały zawiezione bezpośrednio na Ukrainę.

Pomoc wolontariuszy podczas “Balu Wszystkich Świętych” zorganizowanego przez Parafię Chrystusa Jedynego Zbawiciela.

Zaangażowanie wolontariuszy w koordynowanie patriotycznej gry miejskiej na terenie Swarzędza pt.:„Pełni wdzięczności za dar NIEPODLEGŁOŚCI – śladami Ignacego Łukasiewicza”

“Zbiórka nakrętek dla Małego Franka

Grudzień

Wolontariat szkolny zorganizował akcje świąteczne i wziął udział w akcji MEN „Razem na Święta”. Jej celem było przede wszystkim zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, ale też budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. Tym bardziej w okresie świątecznym, kiedy wiele osób czeka na szczególną pomoc i wsparcie.

“List do Świętego Mikołaja”– prezenty dla ubogich, którymi zajmują się Siostry Albertynki, Siostry Elżbietanki, dla dzieci niepełnosprawnych, którymi opiekują się Siostry Serafitki w Poznaniu oraz dla Dziennego Domu Pomocy i Dzienny Dom Senior- Wigor w Swarzędzu.

 Świąteczna kartka dla seniorów, osób samotnych, podopiecznych Hospicjum Palium.

Wszystkim uczniom, Rodzicom i nauczycielom serdecznie dziękuję za zaangażowanie w akcje szkolnego wolontariatu, dziękuję za pomoc, wsparcie, transport. Jestem dumna, że wspólnymi siłami udało nam się zdziałać tyle dobrego.

koordynatorka Szkolnego  Koła Wolontariatu
Romana Grys-Matecka