Szukaj

14 października – organizacja pracy szkoły

• 14.10.2015r. nie ma zajęć dydaktycznych, wszyscy uczniowie uczestniczą w Akademii z okazji Święta Edukacji (obowiązuje strój galowy) oraz mają spotkanie z wychowawcą zgodnie wyznaczonym harmonogramem.

• świetlica pełni dyżur w godzinach 6.30- 16.30

• wszystkie zajęcia pozalekcyjne: kola zainteresowań, wyrównawcze i inne są odwołane.

 

Szczegółowy harmonogram pracy


Zajęcia w godz. 8.00- 11.30 – z wychowawcą dla klas : I a, I b, Ig, I h, Ii , II a, II b, II c, II d, IIe ,IIe, oddział przedszkolny, Va, Vb 

Uroczysta Akademia – godz. 8.30. Aula

 

Zajęcia w godz. 10.00- 13.30 – z wychowawcą dla klas: Ic, Id, Ie, If, IIIa, IIIb, IIIc, IVa, IVb, IVc,

Uroczysta Akademia – godz. 12.00. Aula