Szukaj

Akcja Lato 2016 – lipiec

sunDecyduje kolejność zgłoszeń ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

„Akcja Lato – 2016” w Szkole Podstawowej w Zalasewie

Dyrekcja i nauczyciele zapraszają uczniów do uczestnictwa w akcji letniej od 11 do 15 lipca 2016 r.

Poniedziałek 11 lipca 2016 r. od godz. 9:00 do 13:00
obiad 7,50 zł
• Powitanie uczestników
• Gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Wspólne napisanie regulaminu półkolonii.
• Zajęcia z języka angielskiego – What do you like to do in the summer? Wspólne gry i zabawy językowe.
• Zabawy integracyjne.
• Tenis stołowy.
• Swobodne gry i zabawy na placu zabaw.

 

Wtorek 12 lipca 2016 r. od godz. 9:00 do 13:00

obiad 7,50 zł

• Gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Zabawa „Kwadrant”.

• Tenis ziemny.

• Zabawy stolikowe – statki, kalambury, warcaby.

• Zajęcia z języka angielskiego – eksperymenty z wodą po angielsku.

• Swobodne gry i zabawy na placu zabaw.

 

Środa 13 lipca 2016 r. od godz. 9:00 do 13:00

obiad 7,50 zł

• Plastyka na wesoło.
• Zajęcia z języka angielskiego – We’re going to the zoo. Wspólne gry i zabawy językowe. Śpiewanie piosenek.
• Zabawa ruchowa „Zapamiętywanka”
• Unihokej.
• Swobodne gry i zabawy na placu zabaw.

 

Czwartek 14 lipca 2016 r. od godz. 9.00 do 13.00

obiad 7,50 zł
• Zabawy twórcze plastyczne.
• Podchody (w razie niepogody sporty rakietowe).
• Tworzenie map.

Piątek 15 lipca 2016 r. od godz. 9:00 do 13:00

obiad 7, 50 zł
• Podsumowanie półkolonii.
• Zabawa ruchowa na placu zabaw.
• Wyjazd do kina Cinema City w Poznaniu.
Cena:
– bilet do kina – 12 zł
– autokar – 10 zł

Łączny koszt – 22 zł

Łączny koszt z obiadami – 22 zł + 37, 50 zł= 59,50 zł

Zapraszamy


W przypadku choroby uczestnika akcji letniej opłata za autokar nie podlega zwrotowi.
W czasie ferii opiekę nad dziećmi sprawują: kierownik – Anna Talarczyk,
opiekunowie – Katarzyna Czajkowska, Magdalena Dedio, Marta Kazimierczak, Emilia Menzel.

Rozliczenie faktycznie poniesionych wydatków nastąpi po zakończeniu akcji letniej.