Szukaj

Akcja Lato 2016 – sierpień

sunDecyduje kolejność zgłoszeń ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

„Akcja Lato- 2016” w Szkole Podstawowej w Zalasewie

Dyrekcja i nauczyciele zapraszają uczniów do uczestnictwa w akcji letniej od 1 do 5 sierpnia 2016 r.

Poniedziałek 1 sierpnia 2016 r. od godz. 9:00 do 15:00
obiad 7,50 zł
• Omówienie harmonogramu spotkań tygodniowych półkolonii, krótka pogadanka na temat bezpieczeństwa oraz zasad zachowania w czasie wakacji i podczas wyjazdów zorganizowanych przez nauczycieli wychowawców SP Zalasewo. Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne z policjantem pt. ,,Nie przekraczaj granicy między wolnością a bezpieczeństwem”.
• „Miasteczko ruchu drogowego ”- zapoznanie z przepisami poruszania się po drodze i przestrzegania ich, rozumienie sensu nakazów i zakazów, pobudzenie motywacji do stosowania nabytej wiedzy, nauka umiejętności przewidywania niebezpiecznych sytuacji.
• Zabawy ruchowo – sportowe dla dzieci w holu szkoły, na sali gimnastycznej i na boisku szkolnym.

Wtorek 2 sierpnia 2016 r. od godz. 9:00 do 15:00

15 zł + obiad 7,50 zł

• Zabawy ruchowo – sportowe dla dzieci w holu szkoły, na sali gimnastycznej i na boisku szkolnym.
• Warsztaty ceramiczne w pracowni rzeźbiarskiej Ewy Wanat (podział na grupy).
• Spacer ścieżką edukacyjną nad Jeziorem Swarzędzkim.

Cena: 15 zł

Środa 3 sierpnia 2016 r. od godz. 9:00 do 15:00

32 zł

• Zwiedzamy okolice – Wycieczka do Uzarzewa- Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie (piknik w parku przy ognisku). “Od dinozaurów do słoni” – pogadanka połączona z prezentacją multimedialną, podczas której zaprosimy dzieci na spotkanie ze zwierzętami prehistorycznymi i żyjącymi współcześnie. Poznamy zwierzęta, które wyginęły dawno temu – dinozaury, mamuty, tygrysy szablasto-zębne i niedźwiedzie jaskiniowe oraz ich dzisiejszych dalekich krewnych – krokodyle, słonie, tygrysy i niedźwiedzie. Wspólnie z rodzicami wykonamy słonia z tekturowych talerzy oraz pokolorujemy mandalę z tygrysami. “Po owocach i liściach je poznacie” (klasy 4-5)- celem lekcji jest nauka rozpoznawania gatunków drzew rosnących w muzealnym parku w Uzarzewie. Uczestnicy zajęć zapoznają się z ogólnymi wiadomościami o drzewach, ich cechami gatunkowymi, a także z metodami określania ich wieku.
Cena:
– bilet wstępu do w/w Muzeum + lekcja muzealna – 10 zł
– ognisko, kiełbaska i bułka 10 zł
– autokar- 12 zł

Czwartek 4 sierpnia 2016 r. od godz. 9.00 do 15.00

38 zł + obiad 7,50 zł
• Nowe ZOO w Poznaniu (przejazd kolejką Maltanka, lekcja edukacyjna – oprowadzenie przez przewodnika wokół Słoniarni i Azylu Niedźwiedziego, zabawy w Mini Parku Linowym „Zoolandia”)
Cena:
– bilet wstępu + przewodnik- 13 zł
– bilet Maltanka-3 zł
– Zoolandia- 10 zł
– autokar-12 zł

Piątek 5 sierpnia 2016 r. od godz. 9:00 do15:00

obiad 7, 50 zł
• Zajęcia plastyczno- techniczne „Drugie życie przedmiotów”
• Zajęcia muzyczne „Śpiewać każdy może”
• Zabawy ruchowo – sportowe dla dzieci w holu szkoły, na sali gimnastycznej i na boisku szkolnym
• Zakończenie Akcji Lato, konkurs z nagrodami.

Łączny koszt – 85 zł
Łączny koszt z obiadami – 85 zł + 37, 50 zł= 122,50 zł

Zapraszamy

W przypadku choroby uczestnika akcji letniej opłata za autokar nie podlega zwrotowi.
W czasie ferii opiekę nad dziećmi sprawują: kierownik – Karolina Maćkowiak,
opiekunowie – Anna Konarska, Maciej Kobyliński, Aleksandra Szarpak.

Rozliczenie faktycznie poniesionych wydatków nastąpi po zakończeniu akcji letniej.