Szukaj

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu pracy i popularyzacji wiedzy.

Plan pracy biblioteki szkolnej

biblioteka

 
Obok głównej funkcji – gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów i wszechstronnej informacji – biblioteka wspiera i ułatwia realizację programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły.
Zapewnia fachową pomoc w wyszukiwaniu i udostępnianiu materiałów potrzebnych w przygotowaniu do zajęć i poszczególnych dziedzin wiedzy.
Pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów i nauczycieli.
To miejsce, gdzie pod nadzorem nauczycieli – bibliotekarzy można miło spędzać czas, czytając na miejscu lub korzystając ze stanowisk komputerowych. Istnieje możliwość odrabiania lekcji i przygotowywania się do zajęć.

Biblioteka znajduje się na parterze budynku szkoły i zajmuje dwa pomieszczenia przeznaczone na wypożyczalnię i czytelnię.

Zbiory biblioteki są w całości skomputeryzowane.