Szukaj

Działalność Szkolnego Wolontariatu

Celem szkolnego wolontariatu jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka, wykształcenie w nich postawy tolerancji, empatii i bezinteresownej pomocy. W roku szkolnym 2018/2019 mottem do działania dla wolontariuszy są słowa Św. Jana Pawła II:

„Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest;
nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Działalność szkolnego wolontariatu podzielona jest na dwie grupy:

Grupa wolontariuszy klas VII i VIII – uczniowie po odbyciu dwóch szkoleń na temat: „Rodzaje i przyczyny niepełnosprawności” oraz „Jak pracować z osobami niepełnosprawnymi?” uczestniczą w zajęciach integracyjnych (cztery razy w roku) z dziećmi niepełnosprawnymi z Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Siostry Serafitki w Poznaniu.

Realizowanie zadań wymaga od uczniów pełnego zaangażowania. Każdy ma okazję zaprezentować swoje talenty – muzyczne (przygotowanie piosenek, gra na gitarze, skrzypcach, flażolecie), plastyczne (przygotowanie rysunków do kolorowania, ozdób np. świątecznych), teatralne, recytatorskie (przygotowanie zabaw ruchowych, dram), organizacyjne (szukanie sponsorów, planowanie działań).

Ponadto spotkania wolontariuszy odbywają się w szkole co dwa tygodnie. Mają one na celu promowanie idei wolontariatu wśród uczniów, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka, przygotowanie różnych akcji wolontariackich. Uczniowie znajdują się w sytuacjach, w których mogą aktywnie promować ideę wolontariatu, działając na korzyść osób potrzebujących.

Grupa wolontariuszy klas młodszych – uczniowie biorą udział w ogólnoszkolnych akcjach wolontariackich dużo wcześniej ogłaszanych na stronie internetowej szkoły, np.

  • “Puszka dla Maluszka” – Akcja ogłoszona przez Fundację Redemptoris Misio,
  • „Pomagamy zwierzętom ze Schroniska w Skałowie” – zbiórka karmy, ręczników, gazet, zabawek dla zwierząt. W nagrodę za zaangażowanie wyjazd do schroniska – zajęcia edukacyjne.
  • „Każdy z nas może zostać Świętym Mikołajem – Akcja Podaj dalej” – książki, puzzle, gry, którymi się nie bawimy i z chęcią z innymi się podzielimy,
  • “Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
  • zbiórka plastikowych nakrętek „Z pomocą dla Antka”.

Nasze największe przedsięwzięcie:

Co roku na gwiazdkę przeprowadzamy akcję „Każdy z nas może zostać Świętym Mikołajem – Prezent dla każdego dziecka z DPS-u”. Staramy się wówczas, aby wszyscy podopieczni Sióstr Serafitek (60 dzieci) dostali od nas prezenty. W zeszłym roku były to żele do kąpania i kolorowe gąbki. W tym roku chcemy dzieciom podarować kolorowe skarpetki.

Wszystkie akcje mogą się odbyć dzięki pomocy, którą otrzymujemy od ludzi dobrej woli. W czasie zebrań z rodzicami oraz na kiermaszu świątecznym będzie można porozmawiać z wolontariuszami na temat tego, co robimy. Liczymy na Państwa „DAR SERCA”, abyśmy wspólnie mogli uszczęśliwić dzieci.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w działalność szkolnego wolontariatu!

Z pozdrowieniami
koordynator szkolnego wolontariatu
Romana Grys-Matecka