Szukaj

Ekopatrol z Zalasewa

ekopatrol logoWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

 Ekopatrol z Zalasewa – zajęcia edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zalasewie

W bieżącym roku szkolnym realizujemy projekt „Ekopatrol z Zalasewa – zajęcia edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zalasewie”. Dzięki decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26 maja 2017 roku, otrzymaliśmy na jego realizację pomoc finansową w formie dotacji.

Wartość całego projektu wynosi 20 tys. zł, z czego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał nam 10 tys. zł, co stanowi 50% kosztów przedsięwzięcia.

Dzięki projektowi szkoła zakupiła 10 mikroskopów optycznych, sprzęt laboratoryjny oraz inne pomoce dydaktyczne służące prowadzeniu eksperymentów – obrazujących procesy przyrodnicze i skutki ludzkiej egzystencji w mikroskali. Chcemy, aby dzięki projektowi uczniowie nabyli wiedzę przyrodniczą, rozwijali swoją wrażliwość i chęć do działania na rzecz ochrony przyrody.

Nasi uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach realizowanych w ramach tego projektu. W przeprowadzonej sondzie ocenili, że zajęcia bardzo się im podobają. Z ich wypowiedzi wynika, że „były to najlepsze zajęcia na jakich byli”, „praca z mikroskopem jest super”, „to są świetne pomoce”.

 {gallery}ekopatrol{/gallery}