Etyka

Od 12 listopada wznawiamy zajęcia z etyki.
Zainteresowanych uczniów prosimy o sprawdzenie planu lekcji w dzienniku elektronicznym.