Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

  • 06.10 (czwartek)
  • 03.11 (czwartek)
  • 01.12 (czwartek)
  • 03.01 (wtorek)
  • 15.02 (środa)
  • 02.03 (czwartek)
  • 04.04 (wtorek)
  • 10.05 (środa)
  • 06.06 (wtorek)
  • 28.08 (poniedziałek)