Szukaj

I Zjazd Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych Gminy Swarzędz w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie

W tym miesiącu w naszej szkole odbył się I Zjazd Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych Gminy Swarzędz. Tematem przewodnim była współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym. Spotkanie to było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczniami różnych szkół.

W Zjeździe wzięły udział następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Paczkowie, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy oraz organizatorzy Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie.

Po uroczystym otwarciu Zjazdu przez Dyrekcję, przedstawiciele Samorządów Uczniowskich wysłuchali wykładu poprowadzonego przez przedstawicielkę Hospicjum Palium w Poznaniu, panią Barbarę Grochal. Była to okazja do zapoznania się z szczegółami organizacji takiego wydarzenia jak Bieg Motyli oraz przykładami dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Następnie przedstawiciele Samorządów Uczniowskich wzięli udział w debacie „Podział obowiązków i ich realizacja”, w trakcie której odpowiedzieli na trzy następujące pytania:

1. Trzy zasady percepcji:

  • Rzecz nie w tym, co mówisz, lecz w tym, co słyszą.
  • Rzecz nie w tym, co robisz, lecz w tym, co widzą.
  • Rzecz nie w tym, co masz na myśli, lecz w tym, co zrozumieją.

2. Jak to rozumie młody człowiek?

3. Rywalizacja czy współpraca – co się bardziej opłaca?

Jakie cechy, według Ciebie powinien posiadać lider, a jakie członek zespołu?

Po interesującej dyskusji, w trakcie której mieliśmy okazję zapoznać się z ciekawymi poglądami naszych uczniów przyszedł czas na prezentację własnych dokonań. Każdy Samorząd Uczniowski przedstawił prezentację na temat jednego, najciekawszego przedsięwzięcia, które zostało zrealizowane w danej szkole. Wiele inicjatyw prezentowanych przez przedstawicieli różnych szkół wymagało dobrej współpracy ze środowiskiem szkolnym. Dzięki tym wystąpieniom dzieci mogły zainspirować swoich rówieśników do kolejnych działań. Prezentowane pomysły były bardzo dobrą okazją do dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Przedostatnim punktem w naszym programie były warsztaty na temat: „Jak skutecznie współpracować w szkole i środowisku lokalnym?”. W trakcie których przedstawiciele różnych Samorządów Uczniowskich musieli wypracować rozwiązania na takie zagadnienia jak:

  • Jakie korzyści wynikają dla członków zespołu z faktu przynależności do niego?
  • W jaki sposób utrzymujemy kontakty z otoczeniem?
  • Jakie wartości są dla nas istotne?
  • W jaki sposób rozwiązujemy pojawiające się problemy?
  • Kto jest zainteresowany tym, abyśmy odnieśli sukces?

Po zmaganiach umysłowych, burzliwych debatach, wymianie doświadczeń i spostrzeżeń przyszedł czas na odpoczynek. W trakcie popołudnia z samorządnością każda grupa przedstawicieli z wszystkich szkół zaproponowała jedną zabawę integracyjną. Dzięki tak miłemu zakończeniu wszyscy na koniec pożegnaliśmy się z uśmiechami na twarzy. Warto zastanowić się, czy w przyszłym roku nie skupić się na samej integracji?

Serdecznie dziękujemy wszystkim opiekunom i uczestnikom! Mamy nadzieję, że do zobaczenia za rok.

 

Opiekunowie SU
Marta Kazimierczak-Con
Katarzyna Czajkowska