Szukaj

Informacja o odwołanych zajęciach

Do 4.03 odwołane zostają zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia dodatkowe prowadzone przez A. Talarczyk, E. Machaj, K. Czajkowską, H. Pietruczanis-Zarembską.