Szukaj

Komunikat nauczycieli świetlicy

Szanowni Rodzice dzieci zapisanych do świetlicy!
Prosimy o dostarczenie do dnia 11 września 2015 r. zaświadczeń z zakładu pracy o zatrudnieniu i czasie pracy.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą proszone są o dostarczenie oświadczenia z pieczątką i numerem wpisu do ewidencji.
Zaświadczenie dotyczy każdego z rodziców, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z dzieckiem.
Wszystkie informacje zawarte w oświadczeniach posłużą jedynie do weryfikacji danych zawartych w “Karcie Zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
Nauczyciele świetlicy