Szukaj

IV Gminny Konkurs Historyczno – Literacki

Zapraszamy chętnych uczniów klas 4-5 do wzięcia udziału w szkolnych eliminacjach
IV Gminnego Konkursu Historyczno – Literackiego.

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
I  Konkurs historyczny dotyczący początków państwa polskiego X i XI wieku, w tym znaczenia przyjęcia chrztu przez Mieszka I i skutków tego wydarzenia oraz znajomości wybranych podań i legend.
II  Konkurs literacki – napisz wymyśloną przez siebie „Legendę o Jeziorze Swarzędzkim”.
III  Konkurs plastyczny – ilustracja do jednego z podanych podań lub legendy.

Uczeń może uczestniczyć we wszystkich lub w wybranych kategoriach konkursu.

Literatura:
Wybrane podania i legendy z książki „Klechdy domowe. Podania i legendy polskie”; zebrała Hanna Kostyro; Nasza Księgarnia; Warszawa; 1987:

1. Cecylia Niewiadomska; „Podanie o Lechu”
2. Cecylia Niewiadomska: „Podanie o Popielu”
3. Cecylia Niewiadomska: „Piast”
4. Józef Ignacy Kraszewski: „Pieśń Słowana”
5. Władysław Ludwik Anczyc: „Wiano świętej Kingi”

Konkurs historyczny
W przygotowaniach do konkursu historycznego należy szczególną uwagę poświęcić następującym zagadnieniom:
1. Postaci historyczne i fikcyjne w wybranych podaniach i legendach.
2. Postaci historyczne ważne dla dziejów Polski X i XI w. (w tym władcy Polski od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego).
3. Ważne wydarzenia historyczne z początków dziejów państwa polskiego, m.in.
• chrzest Polski,
• bitwa pod Cedynią,
• wyprawa biskupa Wojciecha,
• zjazd gnieźnieński,
• najazd Brzetysława,
• konflikt Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem, testament Krzywoustego.
4. Skutki przyjęcia chrztu dla sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej państwa polskiego w X i XI wieku.
5. Charakterystyczne cechy i zabytki architektury romańskiej w Polsce.

Chętni uczniowie proszeni są o zgłoszenie się do pani Joanny Szulc do dnia 6 kwietnia.

Konkurs literacki

1. Uczeń pisze twórczą pracę literacką pt. ”Legenda o Jeziorze Swarzędzkim”.
2. W pracy powinny znaleźć się odniesienia do dowolnie wybranych wydarzeń z dziejów Swarzędza lub regionu, w dużym stopniu wzbogacone wyobraźnią autora.
3. Praca nie może przekraczać trzech stron formatu A4 zapisanych czcionką 14.
4. Prace muszą być uzupełnione danymi autora i jego opiekuna.
5. Prace należy oddać nauczycielowi – poloniście do 15 kwietnia.

Konkurs plastyczny

1. Uczeń przygotowuje, w dowolnej technice, ilustrację najciekawszego wydarzenia w jednej z podanych legend lub podaniu.
2. W pracy powinny znaleźć się odniesienia do wydarzeń przedstawionych w lekturze, wzbogacone wyobraźnią i wiedzą autora dotyczącą epoki średniowiecza.
3. Format pracy plastycznej – A4.
4. Praca muszą być podpisane danymi autora.
5. Prace należy oddać pani Joannie Szulc do 14 kwietnia.