Szukaj

Kiedy udać się z dzieckiem do logopedy?

Na pierwszą wizytę u logopedy nigdy nie jest za wcześnie. Biorąc pod uwagę fakt, że rozwój
mowy przebiega etapami, do specjalisty można zgłosić się w każdym momencie, jeśli tylko
w rozwoju dziecka pojawi się coś niepokojącego.

A CO NAS MOŻE ZANIEPOKOIĆ?

Okres niemowlęcy (0-1. rok życia)
● trudności z poborem pokarmu przejawiające się jako problemy ze ssaniem,
połykaniem, jedzeniem łyżeczką, piciem z kubka, gryzieniem i żuciem;
● nieprawidłowy tor oddychania drogą ustną;
● brak reakcji na głos;
● brak gaworzenia (6. miesiąc życia);
● brak kontaktu wzrokowego i gestu wskazywania palcem;


Dziecko roczne
● nie wypowiada pierwszych słów („mama”, „tata”, „baba”), także uproszczonych i
dźwiękonaśladowczych (bach, bam, be, ała, miau, hau) ani innych zrozumiałych dla
osób z najbliższego otoczenia;
● nie wykonuje prostych poleceń („daj piłkę”, „zrób papa”)
Dziecko dwuletnie
● nie nazywa przedmiotów, obrazków przedstawiających osoby, zwierzęta, meble
pojazdy;
● nie buduje prostych zdań dwuwyrazowych, np. „mama daj”, „tata chodź”, „auto
jedzie”;


Dziecko trzyletnie
● nie potrafi wymówić wszystkich samogłosek;
● mówi bardzo mało albo nie mówi wcale;
● mówi niepłynnie powtarzając sylaby, wyrazy lub pierwsze głoski (jąka się);
● mowa dziecka jest nosowa;
● podczas artykulacji wsuwa język między zęby;
● ślini się nadmiernie;


Dziecko czteroletnie
● zamienia głoski s,z,c,dz na ś,ź,ć,dź, mówiąc np. “siowa” zamiast “sowa”;
● głoski k,g wymawia jako t,d np. “tot” zamiast “kot”, “duma” zamiast “guma”;
● zamienia głoski dźwięczne na ich bezdźwięczne odpowiedniki np. “półka” zamiast
“bułka”;
● mowa dziecka ma zabarwienie nosowe;


Dziecko pięcioletnie
● zamienia głoski sz,ż,cz,dż na s,z,c,dz mówiąc np. “zaba” zamiast “żaba”;
● mowa dziecka jest niewyraźna;
● nie tworzy gramatycznie poprawnych wypowiedzi z użyciem zdań pojedyńczych i
złożonych;


Dziecko sześcioletnie
● nie wymawia głoski “r” lub realizuje ją nieprawidłowo, m. in. zamieniając na “l” lub “j”
(“rower” – “lowel”/“jowej”);
● nie potrafi opowiedzieć treści obrazka ani odpowiedzieć na pytania dotyczące
usłyszanego tekstu.

Warto pamiętać

Warto pamiętać, że od poziomu rozwoju mowy czynnej (mówienie) i biernej (rozumienie) w
bardzo dużym stopniu zależy rozwój funkcji poznawczych, a tym samym rozwój intelektualny
dziecka. Prawidłowa artykulacja i słyszenie warunkuje również właściwy przebieg nauki
czytania i pisania przyczyniając się do pierwszych sukcesów szkolnych.