Szukaj

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo! Odnosząc się do medialnych doniesień na temat planów spotkania z prezesem PiS, jakie miałoby się odbyć w najbliższą sobotę w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie, uprzejmie informuję, że żadna umowa na wynajem sali nie została do tej pory zawarta. Decyzje o komercyjnym wynajmie leżą w kompetencjach dyrekcji szkoły, jednak – biorąc pod uwagę liczne wypowiedzi w mediach społecznościowych, a także uwagi kierowane do mnie m.in. przez radnych oraz wielu innych mieszkańców naszej gminy – stoję na stanowisku, że takie spotkanie nie powinno być organizowane – zarówno w zalasewskiej „dwójce” jak i w żadnej innej szkole na terenie naszej gminy. Można mieć bowiem obawy o porządek i bezpieczeństwo, zarówno uczestników spotkania, jak i przeciwników tego pomysłu.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Taterka

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

Szanowni Państwo,

      potwierdzamy  że umowa najmu  auli znajdującej się w Szkole Podstawowej nr2  w Zalasewie nie  została zawarta. Podzielamy stanowisko wyrażone w komunikacie I  Zastępcy  Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. W
ydarzenia o takim charakterze nie powinny  odbywać się  w szkole, która jest instytucją apolityczną .

Dyrekcja szkoły.