Szukaj

Konkurs grafiki komputerowej “Bezpieczeństwo w sieci”

Cel konkursu:

 • wprowadzenie młodych internautów do odpowiedzialnego korzystania z sieci Internet,

 • doskonalenie umiejętności informatycznych,

 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,

 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych informacji z poszanowaniem praw autorskich.

 

Regulamin konkursu:

 1. Praca powinna nawiązywać tematycznie do bezpieczeństwa w sieci Internet.

 2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas II-IV

 3. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę.

 4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy w programie graficznym Paint:

  • wymiary obrazu 1800×800 (pikseli), orientacja strony: pozioma

  • praca nie może zawierać żadnych gotowych elementów (zdjęcia, cliparty).

 5. Pracę należy zapisać w formacie: nazwisko i imię_klasa (rozszerzenie .png, .jpg)

  i przesłać do dnia 23 lutego 2017 r. na adres: mmikolajczak@spzalasewo.pl 

 

Przystępujący do konkursu uczestnik, akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu oraz wyraża zgodę

na wykorzystanie pracy konkursowej przez organizatora konkursu.

 

Kryteria oceny pracy konkursowej:

Najwyżej ocenione będą prace:

 • przedstawiające temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

 • charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu.

Oceniana będzie również:

 • estetyka wykonania,

 • samodzielność pracy,

 • oryginalność,

 • pomysłowość,

 • walory estetyczne.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły do dnia 28 lutego 2017 r.


Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału.

 

Koordynator konkursu

Mikołajczak Monika