Szukaj

Konkurs “Dwie strony sieci”

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ogłosiła konkurs skierowany do uczniów klas VI szkół podstawowych, dotyczący przygotowania:

 

SPOTU filmowego (30 sekund) w zakresie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, a także zapobiegania zagrożeniom występującym w Internecie lub

KOMIKSU
na temat profilaktyki w zakresie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w Internecie.
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS VI!
 
 
Informacje szczegółowe u wychowawców klas oraz u pedagoga szkolnego. Prace konkursowe przekazujemy wychowawcom poszczególnych klas.
 

Koordynator konkursu: Anna Fornowska
afornowska@spzalasewo.pl