Szukaj

Konkurs Logopedyczny „Zalasewskie trudne wierszyki”

logopedapngKonkurs jest organizowany dla uczniów

klas 0 – VI

uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017

na zajęcia logopedyczne

 

Cel konkursu:

 • upowszechnianie wiedzy logopedycznej i troska o poprawność językową.

Forma pracy konkursowej:

 • rymowany wiersz z ilustracją:
  • wiersz ma zawierać trudne do wymówienia głoski, z którymi uczeń miał problem i pracował nad nimi na zajęciach;
  • ilustracja musi nawiązywać do treści wiersza;
 • praca powinna być wykonana na kartce formatu A4.

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu są logopedzi pracujący w Szkole Podstawowej w Zalasewie: p. Magdalena Halczyńska, p. Anna Konarska, p. Barbara Paterka.
 2. Konkurs adresowany jest do dzieci z klas 0-VI uczęszczających na zajęcia logopedyczne w roku szkolnym 2016 /2017.
 3. Praca ma mieć formę rymowanego wierszyka logopedycznego, a więc takiego, który zawiera trudne do wymówienia słowa oraz załączonej do wiersza ilustracji. Praca powinna być wykonana na kartce formatu A4.
 4. Każda praca powinna być z tyłu podpisana: imię i nazwisko dziecka oraz klasa.
 5. Prace mogą być wykonane pod opieką rodzica/prawnego opiekuna lub innej osoby.
 6. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodziców/prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu oraz zgodę na opublikowanie wyników na stronie internetowej szkoły
  i Facebooku.
 7. Prace należy przekazać logopedom do 5 czerwca 2017 r.
 8. Komisja wybierze najciekawsze prace w dwóch kategoriach.

  – kategoria klas 0 – III
  – kategoria klas IV – VI

 9. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 14 czerwca 2017 r.
 10. Laureaci otrzymają nagrody.
 11. Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Zostaną opublikowane w formie broszurki i będą wykorzystywane przez logopedów na zajęciach logopedycznych do nauki poprawnej wymowy.