Szukaj

Konkurs – Mistrz Matematyki

Zapraszamy uczniów klas IV, V i VI do udziału w konkursie matematycznym

„Mistrz Matematyki ” w roku szkolnym 2016/2017

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Matematycznego

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Zalasewie.

2. Konkurs odbędzie się w drugim tygodniu czerwca.

3. Adresatami konkursu są uczniowie klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej w Zalasewie.

4. Cele konkursu:

  • popularyzowanie wiedzy matematycznej,
  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów,
  • doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów,
  • wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów,
  • dostrzeżenie i docenienie najzdolniejszych uczniów.

5. Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością treści programowych z matematyki przewidzianych dla danej klasy.

6. Uczestnicy przynoszą ze sobą przybory geometryczne. Nie można używać kalkulatorów.

7. Oceny rozwiązanych zadań dokonuje jury powołane przez organizatora, według ustalonego kryterium punktowego.

8. O kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów.

9. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i upominki.

Karolina Maćkowiak

Katarzyna Król