Szukaj

Konkurs plastyczno – literacki dla klas II i III pt. Album ulubionych bajek i baśni

dzieci z ksiazka

Cel konkursu:

– rozwijanie zainteresowań literackich i plastycznych

– pielęgnowanie wyobraźni twórczej

– promocja czytelnictwa

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II i III.

2. Zadaniem uczestników jest przygotowanie albumu ulubionych bajek i baśni w formacie A-4 techniką dowolną. Kartka poświęcona każdemu utworowi powinna zawierać ilustrację, tytuł oraz krótki opis wybranej baśni lub bajki.

3. Prace wykonane przy użyciu techniki komputerowej nie będą brane pod uwagę.

4. Prace, podpisane imieniem, nazwiskiem oraz klasą, należy złożyć do 23.05.2017r. do biblioteki szkolnej.

Kryteria oceny pracy konkursowej:

– pomysłowość

– oryginalność

– estetyka

– wkład pracy

Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Jury przyznaje trzy miejsca i wyróżnienia.

2. Planowana data ogłoszenia wyników 30.05.2017r.

3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły www.spzalasewo.pl.

 

Koordynator: Magdalena Drzewiecka