Szukaj

Konkurs plastyczno – literacki dla klas IV-VI pt. Katalog moich ulubionych książek

ksiazka

Cel konkursu:

– rozwijanie zainteresowań literackich i plastycznych

– pielęgnowanie wyobraźni twórczej

– promocja czytelnictwa

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI.

2. Zadaniem uczestników jest przygotowanie katalogu ulubionych książek w formacie A-4 techniką dowolną. Kartka poświęcona każdemu utworowi powinna zawierać ilustrację, tytuł, nazwisko autora oraz krótki cytat z książki, który uczestnik uważa za ważny.

3. Prace wykonane przy użyciu techniki komputerowej nie będą brane pod uwagę.

4. Prace, podpisane imieniem, nazwiskiem oraz klasą, należy złożyć do 23.05.2017r. do biblioteki szkolnej.

Kryteria oceny pracy konkursowej:

– pomysłowość

– oryginalność

– estetyka

– wkład pracy

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Jury przyznaje trzy miejsca i wyróżnienia.

2. Planowana data ogłoszenia wyników 30.05.2017r.

3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły www.spzalasewo.pl.

 

Koordynator: Magdalena Drzewiecka