Szukaj

Konkurs plastyczny „Jan Paweł II – patron rodziny”

1. Kategorie wiekowe:
• Klasy II-III
2. Cele konkursu:
• Kultywowanie pamięci o Papieżu Janie Pawle II;
• Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci inspirowanych życiem i działalnością Papieża Polaka;
• Upowszechnianie wiedzy o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II;
• Promowanie młodych talentów;
3. Technika dowolna (rysunek, wydzieranka, wyklejanka, kolaż)
4. Format pracy : A3
5. Warunki konkursu:
• Każdą pracę wykonaną indywidualnie należy podpisać na odwrocie: imię, nazwisko, klasa
• Organizator nie zwraca oddanych prac.
• Termin składania prac konkursowych: do 19 października 2015 roku.
Prace należy oddać katechecie: klasy II -p. K. Puchlik; klasy III p. K. Tylickiej.