Szukaj

Konkurs SKO

Regulamin konkursu

pt. Marzenie, które spełnię dzięki własnym oszczędnościom w 2017 roku.

 

1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu

jest Szkoła Podstawowa w Zalasewie

ul. Jana Heweliusza 26, 62-020 Swarzędz

Koordynator: Magdalena Bielewicz

2. Celem konkursu jest:

 • propagowanie idei oszczędzania,
 • kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego i celowego oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,
 • wzmacnianie postaw przedsiębiorczości,
 • pobudzanie wyobraźni plastycznej,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się wybranymi technikami plastycznymi,
 • rozbudzanie inwencji twórczej.

 

3. Zadanie konkursowe:

Wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem w formacie A 3 techniką dowolną. W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalasewie.

 

4. Ocena prac:

 • wszystkie prace zostaną wyeksponowane w Szkole Podstawowej w Zalasewie.
  Oceny prac dokona jury w składzie: Emilia Menzel, Magdalena Bielewicz, Karolina Zielazek – Szeska
 • prace, które otrzymają najwięcej głosów, zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach:
  0-3 (I, II, III miejsce) i 4-6 (I, II, III miejsce). Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

 

5. Kryteria oceny prac:

Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę:

 • zgodność pracy z tematem konkursu,
 • pomysłowość i inwencję twórczą uczestników,
 • estetykę pracy.

6. Miejsce i termin składania prac:

 • prace należy dostarczyć do dnia 10.03.2017r. do sali nr 6 lub 7,
 • prace powinny być oznaczone metryczką zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko autora, klasa
 • dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyeksponowanie prac na terenie szkoły oraz opublikowanie prac z danymi osobowymi autorów na stronie internetowej szkoły.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.922 z późniejszymi zmianami).