Szukaj

Konkurs “Świat oczami młodych”

Szanowni Państwo, Uczniowie.
Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Trzecia edycja konkursu, organizowana pod hasłem „Przywróćmy tradycyjne sady”, poświęcona jest tematyce ratowania starych odmian drzew owocowych, a tym samym zwiększania różnorodności biologicznej polskiej przyrody.

„Świat oczami młodych” to jedyna okazja dla młodzieży do samodzielnego zaprojektowania znaczków! Trzy najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2019 roku.

Dostrzegając wagę tematu, konkurs patronatami honorowymi objęli Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.

Prace konkursowe prosimy przynosić do pedagogów szkolnych, w terminie do 12.05.2019.

W wewnętrznym konkursie szkolnym, zostaną wyłonione trzy najlepsze prace, które zostaną przesłane do Fundacji i poddane ocenie Komisji Sędziowskiej.

W załącznikach zostały umieszczone:

  • wytyczne dla autorów (jak przygotować pracę plastyczną) – zobacz
  • informacje szczegółowe dotyczące konkursu – zobacz
  • zgoda do podpisania dla rodziców /opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie – zobacz
  • szablon – zobacz

Osoby chętne proszone są o zgłoszenie się do pedagogów szkolnych wraz z wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodą.