Szukaj

Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

Regulamin konkursu:

flagi

 

1) Cele konkursu:

 • poznanie kultury krajów anglojęzycznych;
 • rozwijanie zainteresowań uczniów;
 • rozwijanie umiejętności gromadzenia i przetwarzania informacji;
 • motywowanie do samodzielnej pracy.

2) Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI.
 • Uczestnicy konkursu odpowiadają na wylosowane pytania z wiedzy o krajach anglojęzycznych na poziomie szkoły podstawowej.
 • Zwycięzca otrzyma dyplom i  nagrodę.
 • Konkurs odbędzie się dnia 09.05.2017 r. o godz. 16:30 (sala nr 11).
 • Zgłoszenia do konkursu prosimy kierować do nauczycieli języka angielskiego
 • do 05.05.2017 r., którzy przekażą uczestnikom zakres zagadnień konkursowych.

3) Przebieg konkursu :

 • Konkurs odbędzie się dnia 09.05.2017r. o godz. 16:30 (sala nr 11).
 • Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach :
 • I etap – eliminacje (w przypadku dużej liczby chętnych – powyżej 10 uczniów)
 • II etap – rywalizacja: odpowiedzi na wylosowane pytania o dwóch stopniach trudności (do wyboru : za 2 i 4 punkty)
 • III etap – finał: 3 uczniów z największą liczba punktów zdobytych w II etapie odpowiada w kolejności alfabetycznej na 3 wylosowane przez siebie pytania o równym stopniu trudności.
 • W skład jury wejdą nauczyciele języka angielskiego.
 • Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu konkursu.

           

Zespół nauczycieli języka angielskiego