Szukaj

Konkurs “Wiosenne kapelusze”

kapelusz1. Konkurs adresowany jest do uczestników klas I-III oraz oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Zalasewie.

2. Celem konkursu jest:
• rozwijanie zdolności i umiejętności manualno-motorycznych,
• uwrażliwienie dzieci na piękno nadchodzącej pory roku,
• rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne
i techniczne w różnych materiałach, formach oraz technikach,
• popularyzowanie wiedzy o barwach i symbolach wiosny.


3. Uczestnicy konkursu wykonują własnoręcznie wiosenny kapelusz, technika wykonania pracy jest dowolna.

4. Prace składamy do dnia 04.04.2016 r. u organizatorów konkursu p. A. Waliszka (s.15), p. K. Garstecka (s.16) i p. F. Jahns (s.01).
Do konkursu zostaną dopuszczone prace wykonane własnoręcznie. Oceny prac dokona komisja w składzie: Emilia Menzel, Beata Ruminkiewicz, Katarzyna Garstecka, Faustyna Jahns, w dniach 07.04-08.04.2016 r.
Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
Przy ocenie prac, jury weźmie pod uwagę:
• pomysłowość i inwencję twórczą uczestników,
• dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
• walory artystyczne i estetyczne,
• własny wkład pracy.

5. Prace powinny być oznaczone karteczką przytwierdzoną do kapelusza, zawierającą imię, nazwisko i klasę.

6. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac
i podanie danych osobowych twórców na stronie internetowej szkoły.