Szukaj

Konkursy profilaktyczne

Szanowni Państwo, w imieniu zespołu pedagogów szkolnych zapraszamy uczniów do udziału w konkursach profilaktycznych.

Sędziowie Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu , ogłaszają konkurs dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Edukacji Prawnej. Temat konkursu : Prawo – poznaję , szanuję i reperkusję.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A4 , techniką dowolną (oddziały klasowe 0-VIII) .

Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka oraz wskazaniem szkoły do której dziecko uczęszcza i numeru kontaktowego oraz imienia i nazwiska jego opiekuna. Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica na publikację danych w postaci imienia i nazwiska dziecka oraz klasy i placówki do której dziecko uczęszcza, a także wizerunku dziecka.

Prace uczniowie przynoszą do gabinetu pedagoga szkolnego, do dnia 25.02.2019

Zostaną one przekazane do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto.

Drugi konkurs , organizowany jest przez Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych. Chętni do udziału w konkursie muszą wykonać pracę : komiks pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”. Prace konkursowe przyjmowane są do dnia 8 kwietnia.

Osoby chętne zapraszam do kontaktu ( e dziennik), w celu uzyskania informacji szczegółowych, regulaminów konkursów, zgód .

Anna Kaliszan