Szukaj

Konkursy Wojewódzkie 2023/2024

Szanowni Państwo,
w październiku rozpoczynają się wojewódzkie konkursy przedmiotowe. Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi
i poszerzającymi treści podstawy programowej dla szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 2023/2024 organizowane są następujące konkursy przedmiotowe:

 1. Wojewódzki Konkurs Biologiczny;
 2. Wojewódzki Konkurs Chemiczny;
 3. Wojewódzki Konkurs Fizyczny;
 4. Wojewódzki Konkurs Geograficzny;
 5. Wojewódzki Konkurs Historyczny;
 6. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego;
 7. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego;
 8. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego;
 9. Wojewódzki Konkurs Matematyczny.

Celem konkursów jest:

 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów,
 • pobudzanie twórczego myślenia,
 • wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 • lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu,
 • wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu.

Prosimy o zapoznanie się z terminarzem i regulaminem wojewódzkich konkursów przedmiotowych, które zamieszczone są na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu. (zobacz)

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenie swojego udziału nauczycielom poszczególnych przedmiotów do 6 października br.

Warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie jest dostarczenie podpisanego dokumentu (załącznik nr 3 do Regulaminu) najpóźniej do 6 października 2023 r. do sekretariatu szkoły.

UWAGA!

W przypadku gdy uczeń/uczennica przystępuje do więcej niż jednego konkursu w jednej karcie zgłoszenia należy wymienić wszystkie konkursy.

Dodatkowo w celu dostosowania warunków przebiegu konkursu do indywidualnych potrzeb związanych z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą (dostosowanie nie może naruszać zasad samodzielnej pracy uczestnika konkursu) należy dostarczyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii w celu dostosowania warunków przebiegu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego do indywidualnych potrzeb związanych z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą uczestnika (załącznik nr 3a do Regulaminu) do 6 października 2023 r.