Szukaj

Logo Szkoły Podstawowej w Zalasewie

Dnia 20.06.2016 r. został rozstrzygnięty konkurs na Logo Szkoły Podstawowej w Zalasewie. Komisja w składzie:
p. Beata Hałas – dyrektor szkoły,
p. Marcin Witecki – właściciel Drukarni Swarzędzkiej,
p. Agnieszka Podgórska – przewodnicząca Rady Rodziców,
p. Emilia Menzel – nauczyciel plastyki,
Aleksander Nowacki – przewodniczący samorządu uczniowskiego.

Po długiej i wnikliwej analizie projektów uczniowskich, przemyśleniach i gorącej, konstruktywnej dyskusji, Komisja zatwierdziła i przyjęła projekt LOGO szkoły wykonany przez Anastazję Nowak z klasy V, z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian (w uzgodnieniu z autorem projektu). Praca stanowi prototyp znaku LOGO Szkoły Podstawowej w Zalasewie. Komisja wyraziła uznanie wszystkim autorom, którzy z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do pracy na rzecz społeczności szkolnej. Niezwykła pomysłowość, kreatywność oraz profesjonalizm cechowały wiele spośród przedstawionych projektów.
Wyrażamy uznanie dla autorów przedstawionych prac konkursowych.

Komisja Konkursowa