Szukaj

“Mistrz ortografii” – konkurs dla klas II-III

Regulamin konkursu ortograficznego dla klas II – III
„Mistrz ortografii”
rok szkolny 2016/2017

Cele konkursu:

– doskonalenie znajomości stosowania zasad ortograficznych

– wyrabianie czujności ortograficznej

– motywowanie uczniów do osiągania sukcesów od najmłodszych lat

– wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji

 

  1. Etap klasowy

W eliminacjach biorą udział wszyscy uczniowie poszczególnych klas. Z każdej klasy wychowawca wybiera dwoje uczestników, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów przy napisaniu 3 dyktand. Będą oni reprezentować klasę w etapie szkolnym. Dyktanda sprawdzają wychowawcy klas.

Planowane terminy realizacji:

  • Dyktando 1 – marzec
  • Dyktando 2 – kwiecień
  • Dyktando 3 – maj

  1. Etap szkolny

Etap ten będzie przeprowadzany przez p. Katarzynę Skurniak i p. Beatę Majochę.

Termin 11 maja 2017 roku: uczniowie klas drugich o godz.15.00, a klas trzecich o godz. 16.00 w sali nr 25. Uczniowie będą pisali dyktando ze słuchu oraz rozwiązywali krzyżówkę. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 maja. Etap ten wyłania trzech finalistów na każdym poziomie. Uczniowie, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów otrzymają dyplomy oraz pamiątkowe nagrody.

Laureatom konkursu zostaną nadane tytuły:

„MISTRZ ORTOGRAFII KLAS II”

„MISTRZ ORTOGRAFII KLAS III”

  1. Etap gminny

Laureaci będą reprezentować naszą szkołę w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Jeżyk” w Kobylnicy 25 maja 2017r.

 

Powodzenia!!!