Szukaj

Mój zawód – moja przyszłość

Rozpoczynamy rekrutację w ramach doradztwa zawodowego, do zajęć warsztatowych (Projekt “Mój zawód, moja przyszłość”), jakie odbędą się w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu. Celem Projektu jest pomoc młodym ludziom w wyborze ścieżki zawodowej w oparciu o własne predyspozycje zawodowe i umiejętności, a także możliwości edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych mieszczących się na terenie Miasta Swarzędz. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w odpowiednio wyposażonych pracowniach technicznych, w formie: prelekcji, pokazów i zajęć praktycznych. Uczestnikami warsztatów będą tylko zakwalifikowani uczestnicy Projektu. Szczegółowe informacje: terminy i ilość warsztatów oraz lista uczestników – zostaną przekazane po przeprowadzonej rekrutacji.

Rekrutacja: uczniowie otrzymali karty zgłoszenia, które należy wypełnić wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi

Termin oddania wypełnionych kart zgłoszeniowych: piątek 23.03 (ostateczny termin)

Załącznik: w załączniku zawarta jest szczegółowa informacja dotycząca przebiegu i tematyki warsztatów (pobierz)

 

W ramach projektu „Mój Zawód – Moja Przyszłość” rozpoczynamy zajęcia doradcze z uczniami. W pierwszej kolejności będą to zajęcia realizowane przez studentów doradztwa zawodowego i personalnego z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci – pod merytoryczną opieką dr hab. Małgorzaty Rosalskiej, dr Magdaleny Barańskiej oraz dr Anny Wawrzonek zrealizują w każdej 7 klasie, zajęcia na temat „Co mi jest potrzebne, aby dobrze wybrać zawód?”

Termin obowiązkowych zajęć, w ramach przedmiotu doradztwa zawodowego: 26.03.2018, g. 14:00 (rekolekcje). Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie.

twoj zawod moja przyszlosc

Anna Kaliszan
koordynator doradztwa zawodowego
pedagog szkolny