Szukaj

Moje pierwsze prawo jazdy

prawojazdy“MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY”
– minikonferencja profilaktyczno – edukacyjna.
Spotkanie uczniów klas IV Szkoły Podstawowej
w Zalasewie ze Strażnikiem Miejskim.

Czy podejmowane działania na zajęciach technicznych są wystarczające, aby wychować świadomych i bezpiecznych uczestników ruchu drogowego? Czy nasi uczniowie są dobrze przygotowani? Czy mogą czuć się bezpiecznie? Autorefleksja oraz troska przyczyniły się do zorganizowania w naszej szkole lekcji skierowanej do uczniów klas IV, ubiegających się o wydanie karty rowerowej, z udziałem specjalnego Gościa.

Dnia 6 kwietnia na lekcji zajęć technicznych (wychowanie komunikacyjne) gościliśmy pana Wiesława Jakubowskiego, który rozpoczął zajęcia, podkreślając: ,,Bezpieczne poruszanie się rowerem po drogach publicznych nie jest prostą sprawą, zwłaszcza w dobie wciąż narastającego natężenia ruchu”. Jazda na rowerze to nie tylko przyjemność i zabawa, ale duża odpowiedzialność za zdrowie, życie własne i innych uczestników ruchu drogowego”. Spotkanie miało charakter minikonferencji pt. ,,Moje pierwsze prawo jazdy” z elementami instruktażu i pogadanki profilaktyczno – edukacyjnej.

Nasz gość przypomniał także o spoczywającej na posiadaczu karty rowerowej odpowiedzialności, o jego prawach i obowiązkach, o konsekwencjach poruszania się rowerem bez w/w dokumentu. Uczył, jak pomóc innym na wypadek zagrożenia zdrowia i życia. Przekonywał uczniów o potrzebie wyposażenia i noszenia odblasków, szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Pan Wiesław Jakubowski udzielił wyczerpujących odpowiedzi na bardzo ciekawe i wnikliwe pytania uczniów, m.in.: Na którym miejscu w Wielkopolsce klasyfikuje się Swarzędz pod względem bezpieczeństwa na drogach? Żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi! Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Na zakończenie nasz Gość, w związku ze zbliżającymi się wakacjami, czasem beztroski, który sprzyja różnym zachowaniom, zaapelował o rozwagę i myślenie nad konsekwencjami. Uczulił uczniów na bezpieczne poruszanie się po drogach, udzielił kilku wskazówek dotyczących pobytu nad wodą: ,,Wakacje nie zwalniają od myślenia”.
Prelekcja z udziałem pana Strażnika utrwaliła wiedzę i umiejętności uczniów, nabyte na lekcjach zajęć technicznych. Przekazane przez autorytet informacje jeszcze bardziej zapadną w pamięć młodych uczestników swarzędzkich dróg. Wspólne zdjęcie zakończyło spotkanie. Uczniowie ocenili lekcję jako bardzo ciekawą, co stało się bodźcem do zainicjowania w przyszłości następnych działań.

Mamy nadzieję, że w następnym roku szkolnym również nawiążemy współpracę ze swarzędzką Strażą Miejską zwłaszcza, iż mamy wspólny cel: wychowywać mądrych, odpowiedzialnych i kulturalnych uczestników ruchu drogowego.
Dbałość o bezpieczeństwo oraz odpowiedzialność za wydawany dokument, jakim jest karta rowerowa, skłania do współpracy i realizacji w/w działań z instytucjami, które zajmują się tym na co dzień. Dziękujemy panu Wiesławowi Jakubowskiemu, który pełni funkcję strażnika szkolnego, za chęć przybycia i nieocenioną pomoc.

Organizator
Beata Ruminkiewicz