Szukaj

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) to akcja edukacyjna, która ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomić, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym.

Nasz szkoła po raz kolejny włączyła się w organizację tego dnia. Uczniowie klas siódmych przygotowali plakaty promujące akcję oraz wzięli czynny udział w komisjach egzaminacyjnych.
Uczniowie klas IV i V przez cały tydzień “oswajali” się z tabliczką mnożenia, by w piątek 17 listopada przystąpić do egzaminu pisemnego, pod okiem starszych koleżanek i kolegów. W tym dniu każdą lekcję matematyki otwierała prezentacja dotycząca znaczenia tabliczki mnożenia w naszym życiu, a uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę poprzez wspólną grę „Ja mam, kto ma” oraz „Bingo”. Uczniowie wykazali się również duszą artystyczną, kolorując tabliczkowe obrazki.

Najbardziej cieszy fakt, że zdecydowana większość przeegzaminowanych uczniów wykazała się bardzo dobrą znajomością tabliczki mnożenia. Egzaminowani, którzy poprawnie odpowiedzieli na zadawane pytania otrzymali imienne certyfikaty oraz uzyskali Tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Poprzez wspólną zabawę, łączyliśmy się z ludźmi na całym świecie.


Lokalnym koordynatorem akcji była p. Monika Mikołajczak